Aktieinformation

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 156.946.626 fordelt på:

  • A-aktier: nominelt DKK 4.000.000
  • B-aktier: nominelt DKK 152.946.626

Børsnotering

B-aktierne er noteret på NASDAQ Copenhagen: BoStad B (BOSTAD B), fondskode DK0060052843.

A-aktierne er ikke optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØSland.

Stemmeret

I forbindelse med afstemninger om selskabets forhold har hver A-aktie 10 stemmer, og hver B-aktie 1 stemme. Der er således tilknyttet 40.000.000 stemmer til A-aktierne og 152.946.626 stemmer til B-aktierne.

Udbytte

Frem mod 2020, hvor selskabet følger den nuværende vækststrategi, vil selskabet ikke udbetale udbytte. De opnåede resultater vil blive udnyttet til yderligere opkøb af ejendomme.

Ejerforhold

Følgende aktionærer har oplyst selskabet at de ejer over 5% af selskabets aktiekapital:

  • CL Denmark ApS ejer 4.000.000 A-aktier og 119.046.725 B-aktier, hvilket svarer til 78,40% af kapitalen og 82,43% af stemmerne. Meddelt i selskabsmeddelelse 21/2019 (14. oktober 2019).
  • Ole Munk og familie har i selskabsmeddelelse nr.12/2018 af 29. oktober 2018 meddelt et ejerskab på 6.937.799 B-aktier, svarende til 5,3% af aktierne.